Chirurgická stomatologie

V naší ordinaci provádíme chirurgické ošetření menšího rozsahu a extrakce (vytažení) zubů, které není možné žádným konzervativním způsobem zachránit. Komplikovanější případy a zájemce o ošetření defektů chrupu implantáty odesíláme na specializované pracoviště.