Endodoncie

Endodontické ošetření je potřebné
– při bolestech zubů (převážně večer a v noci), kde nepomůže ošetření výplní
– v případě, kdy se během ošetření hlubokého kazu zasahujícího do zubní dřeně otevře dřeňová dutina zubu
– v případě, že se při broušení zubu – přípravě na náhradní korunku zubu – nabourá dřeňová dutina z důvodu anomálního postavení zubu v zubním oblouku.

Jedná se o ošetření dřeňové dutiny, která vyplňuje vnitřní prostor korunky a kořene zubu.

Postup ošetření:
– otevření a zpřístupnění dřeňové dutiny
– odstranění zubní dřeně (zanícené, odumřelé)
– mechanické rozšíření a zprůchodnění kořenových kanálků
– zaplnění kanálků definitivní, nebo dle potřeby léčivou výplní
– následné ošetření zubu čepem a dostavbou, případně tzv.kořenovou inlejí a korunkou