Orthodoncie

Potřeba rovnání zubních oblouků snímacími, nebo fixními aparáty – tzv. rovnátkami. Po předběžném zhodnocení situace odesíláme na specializované pracoviště.