Parodontologie

Parodontologické ošetření se týká postižených dásní a sliznic ústní dutiny. Onemocnění dásní nejčastěji způsobuje zubní kámen a bakteriální povlak, který ulpívá na zubech při nedostatečné péči o chrup. Roli může sehrávat i genetická dispozice (dědičnost) a metabolické příčiny:
nerovnováha v chemizmu – látkové výměně v organizmu (existují přírodní způsoby ovlivnění chemie organizmu bez použití léků) a stravovací návyky.

Nejčastějším onemocněním je zánět dásně – gingivitida – menšího rozsahu a parodontitida – většího rozsahu, která poškozuje celý závěsný aparát zubu (dáseň, kost a vazivová vlákna, kterými je zub upnutý v kostní tkáni). Zanícená dáseň je rudá, oteklá a snadno krvácí – nejčastěji při čištění zubů. Zánět je znamením, že se naše tělo brání proti „něčemu“, co do organizmu nepatří. Čím je obrana těla slabší, tím snadněji a více se mohou bakterie množit, narušují úpon zubu v kostním lůžku a vznikají tzv.choboty – mezery mezi zubem a kostí. Bez lékařského zásahu se zuby časem vyviklají – kost je nenávratně poškozena a často je jedinou pomocí vytržení zubu. Proto je důležité povlak a zubní kámen pravidelně odstraňovat a stav dásní kontrolovat. Při závažnějším postižení je nutné vyčištění povrchu kořenů zubů při místním znecitlivění. V případě potřeby operačního zákroku je pacient odeslán do parodontologické ambulance, nebo na klinické pracoviště. Samozřejmostí by měly být změny v životosprávě člověka, protože v ústech se projevuje nerovnováha organizmu.

Onemocnění dásní se dá zabránit prevencí (v ideálním případě v dětském věku) a včasnou návštěvou zubního lékaře. I v případě, že si pravidelně čístíme zuby, je pravděpodobné, že některá místa čištění unikají. Nejčastěji jsou to mezizubní prostory a oblast posledních zubů v oblouku, nebo „pod“ jazykem. Proto je důležité používat ještě další pomůcky dentální hygieny, jako je dentální vlákno, mezizubní kartáčky atd. Nejvhodnější je konzultace a instruktáž před zrcadlem v zubní ordinaci a individuální přístup a následná spolupráce k dosažení spokojenosti. Ošetření bude jen tehdy úspěšné, pokud si budete zuby doma dobře čistit.